โครงการ/กิจกรรม งานสวัสดิการน้ำโรงเรียน

งานสวัสดิการน้ำโรงเรียน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน พ.ศ.2565 เวลา 13:33:26
ภาคเรียนที่ :
1/2565
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
งานสวัสดิการน้ำโรงเรียน
หน่วยงาน :
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
สถานที่ :
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
ระหว่างวันที่ :
12/05/2022 - 31/05/2022
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาววิไลลักษณ์ ขิงหอม

รูปภาพกิจกรรม