นายกรกช สุทธาพันธุ์

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 17/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 095631XXXX
 • Facebook : Korakod Suttapan
 • Email : korakod.2000@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : น้ำปาดชนูปถัมภ์
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : B.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่