ข้อมูลโรงเรียน น้ำปาดชนูปถัมภ์

น้ำปาดชนูปถัมภ์

น้ำปาดชนูปถัมภ์ นปถ.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Nampadchanoopathum School

330/12 ม.4
ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
สังกัด สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) Tel. 055481003

เบอร์โทรศัพท์ : 055481003

เบอร์แฟ็ก : 055481004

เว็บไซต์ : https://data.npts.ac.th/

เกี่ยวกับน้ำปาดชนูปถัมภ์

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน น้ำปาดชนูปถัมภ์

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 14 27 41
พนักงานราชการ 2 2 4
ลูกจ้างประจำ 1 1 2
ลูกจ้างชั่วคราว 5 2 7
ครูอัตราจ้าง 3 1 4
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 6 4 10
รวม 32 38 70

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 56 54 110 3
ม.2 53 53 106 4
ม.3 68 55 123 4
ม.4 65 93 158 4
ม.5 60 69 129 5
ม.6 67 88 155 5
รวม 369 412 781 25