ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์

330/12 ม.4

ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

สังกัด สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) Tel. 055481003

330/12 ม.4

ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00