โครงการ/กิจกรรม รับนักเรียน

รับนักเรียน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน พ.ศ.2565 เวลา 13:31:34
ภาคเรียนที่ :
1/2565
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รับนักเรียน
หน่วยงาน :
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
สถานที่ :
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
ระหว่างวันที่ :
24/03/2022 - 13/05/2022
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายมาโนช ใจนวล

รูปภาพกิจกรรม